Friday, May 10, 2013

ဆက္သြယ္ရန္

ပုသိမ္သူ/သားမ်ားအတြက္ ေခ်ာင္းသာသြားရင္ အဆင္ေျပရန္

ေခ်ာင္းသာ ကမ္းေျခ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ ဖံုးနံပါတ္မ်ား

Lai Lai Hotel
ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ
ဖုန္း ၀၄၂-၄၂၃၂၅ ၊ ၄၂၃၂၆
ေ႐ႊဟသၤာ
ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ
ဖုန္း ၀၄၂-၄၂၃၂၂ ၊ ၄၂၁၁၈
သီရိ
ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ
ဖုန္း ၀၄၂-၄၂၂၂၄ ၊ ၀၉-၅၂၀၀၅၈၈
AMBO ဟိုတယ္
ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ
ဖုန္း ၀၄၂-၄၂၃၄၅
Golden Beach
ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ
ဖုန္း ၀၄၂-၄၂၃၅၀
ေခ်ာင္းသာဦး
ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ
ဖုန္း ၀၄၂-၄၂၃၅၃ ၊ ၄၂၃၅

No comments:

Post a Comment